Hallgatóknak

A Balassi Intézet és konzorciumi partnere, a Tempus Közalapítvány a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése országos program" TÁMOP 4.2.4. B/1-11/1-2012-0001 és a „Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program" TÁMOP 4.2.4. B/2-11/1-2012-0001 azonosítószámú projektjének keretében Campus Hungary ösztöndíjpályázatot hirdet a felsőoktatási hallgatók részére 2013. április 30. és 2014. augusztus 31. között megvalósítható ösztöndíjakra.

RÖVID
TANULMÁNYÚT

Rövid tanulmányút hallgatóknak

Mi a rövid tanulmányút célja?

A rövid tanulmányút célja, hogy a pályázók lehetőséget kapjanak a nemzetközi hallgatói tudományos életben való megjelenésre, tapasztalatszerzésre: tudományos diákkonferenciákon, intenzív programokon, rövidtávú képzéseken (szakmai nyári/téli egyetemeken), közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétellel. Emellett lehetőség nyílik kifejezetten szakdolgozat, doktoranduszok esetén a disszertáció megírásához szükséges tanulmányút megvalósítására.

3


Mennyi időre szól a pályázat?

A rövid tanulmányút az utazás napjai nélkül minimum 1 napra, maximum 4 hétre szól. Az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1-1 nap lesz utazásra kalkulálva, míg Európán kívüli országba 2-2 nap..

Hova és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van. Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Amennyiben olyan tevékenységre jelentkezik, ahol akár hazai intézményi előzetes szelekció, vagy a fogadó fél előzetes szelekciója szükséges, ezért a pályázat leadási határidejéig nem lehetséges a fogadólevél beszerzése, az adott intézmény Campus Hungary koordinátora, vagy a formanyomtatványon felsorolt szervezetek vezetői, az erre szolgáló formanyomtatványon kiállíthatják az igazolást, mely fogadólevél gyanánt szolgál. Ilyen esetben a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság döntése csak akkor lép életbe, ha az adott tevékenységen való részvételt a pályázó elnyerte.


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki

 • a pályázott tevékenység tervezett megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, kivétel:
  Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.
 • legalább két lezárt félévvel rendelkezik.
 • Megjegyzés: MA/MSc és PhD hallgatókra fenti feltétel nem vonatkozik, ugyanakkor a pályázathoz nekik is csatolniuk kell a beadás időpontjához képest legutóbbi két lezárt félévük átlagát. Ha az MA/Msc, Phd képzésen még nincs, vagy csak egy lezárt félévük van, úgy az előző, már lezárult képzés utolsó/utolsó két félévének átlagát kell csatolni.
 • a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással,
 • az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével,
 • és a küldő intézménye igazolásával rendelkezik.
 • Vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: A megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.

Pályázás előtt kérjük, olvassa el a pályázati tájékoztatót, mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a külföldön eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó havi 40 000 Ft – 275 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.


Hol lehet pályázni?

A pályázatokat kizárólag elektronikusan, 2013. április 25-től június 5-ig lehet benyújtani. A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező!

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTS IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Mit tartalmaz a pályázati anyag?

 • Online adatlap
 • Munkaterv
 • Fogadólevél a rövid tanulmányúthoz (a formanyomtatvány csatolmányként az oldal alján található)
 • Rövid tanulmányúthoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
 • Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév tanulmányi átlagáról (számtani átlag)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum
 • OTDK helyezés esetén igazolás

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai a következőek:

 • Tanulmányi átlag (számtani átlag: SUM jegy/jegyek száma)
 • Tudományos tevékenység (publikáció, tanulmányi verseny, konferencián való részvétel előadóként, egyéb tudományos tevékenység)
 • Munkaterv

Előnyt élveznek azok,

 • akik előadóként vesznek részt nemzetközi tudományos konferencián,
 • akiknek tervezett tevékenysége kreditelismeréssel is jár,
 • akik OTDK 1-3. helyezettek és különdíjasok,
 • akik műszaki- és természettudományos területen tanulnak. 

  A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egyszerre több ösztöndíjtípusra pályázik, a pályázott tevékenységek és a megvalósítás időszaka nem eshet egybe.

FONTOS!
 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázat elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek. Az elnyert ösztöndíj összegéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázatok értékelése és a bírálat eredménye 2013. július elején várható.

Ikonsáv

További információ

Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

E-mail

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

CSOPORTOS
TANULMÁNYÚT

Csoportos tanulmányút hallgatóknak

Mi a csoportos tanulmányút célja?

A hallgatók lehetőséget kapnak olyan csoportos tanulmányút megvalósítására, mely szorosan kapcsolódik hazai képzésükhöz, ugyanakkor a külföldi tapasztalatuk kiegészíti azt. Lehetőséget nyújt a választott partnerintézménnyel való szorosabb együttműködés kialakítására, az adott intézményben hasonló területen tanuló diákok megismerésére, kapcsolatok kiépítésére. Minden esetben szükséges a tanszék, illetve a vezető oktató jóváhagyása, támogatása is.


Mennyi időre szól a pályázat?

A csoportos tanulmányút az utazás napjai nélkül minimum 1 nap, maximum 4 hétre szól. Az ösztöndíj összegébe európai országok esetén 1-1 nap lesz utazásra kalkulálva, míg Európán kívüli országba 2-2 nap.

Hova és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítására is lehetőség van. Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek

Amennyiben olyan tevékenységre jelentkezik, ahol akár hazai intézményi előzetes szelekció, vagy a fogadó fél előzetes szelekciója szükséges, ezért a pályázat leadási határidejéig nem lehetséges a fogadólevél beszerzése, az adott intézmény Campus Hungary koordinátora, vagy a formanyomtatványon felsorolt szervezetek vezetői, az erre szolgáló formanyomtatványon kiállíthatják az igazolást, mely fogadólevél gyanánt szolgál. Ilyen esetben a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság döntése csak akkor lép életbe, ha az adott tevékenységen való részvételt a pályázó elnyerte.


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója, aki

 • a pályázott tevékenység tervezett megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, kivétel:
  Már abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.
 • legalább két lezárt félévvel rendelkezik.

  Megjegyzés: MA/MSc és PhD hallgatókra fenti feltétel nem vonatkozik, ugyanakkor a pályázathoz nekik is csatolniuk kell a beadás időpontjához képest legutóbbi két lezárt félévük átlagát. Ha az MA/Msc, Phd képzésen még nincs, vagy csak egy lezárt félévük van, úgy az előző, már lezárult képzés utolsó/utolsó két félévének átlagát kell csatolni.

 • a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással,
 • az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelével,
 • és a küldő intézménye igazolásával rendelkezik.
 • Vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: A megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít, és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait.

Pályázás előtt kérjük, olvassa el a pályázati tájékoztatót, mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is.

Hányan pályázhatnak?

Egy csoport minimum 5, maximum 30 főből állhat.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól, a csoport létszámától, a kint tölteni kívánt időtartam és a beadott költségvetési terv figyelembevételével a nyertes csoport hallgatói 40 000 Ft-275 000 Ft ösztöndíjban részesülnek, melynek összegét a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság állapítja meg. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze, ugyanakkor a küldő intézmény kiegészítheti a támogatást.


Hol lehet pályázni?

A pályázatokat kizárólag elektronikusan, 2013. április 25-től június 5-ig lehet benyújtani. A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTS IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Mit tartalmaz a pályázati anyag?

 • Online adatlap
 • Fogadólevél a csoportos tanulmányútról
 • Intézményi Igazolás
 • Tanulmányi Osztály igazolása a csoporttagok két utolsó lezárt félévének tanulmányi átlagáról (számtani átlag)
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum
 • Munkaterv
 • OTDK helyezés esetén igazolás

Csoportos tanulmányút esetén a pályázás csoportosan történik. A pályázók által választott csoportvezető tölti fel a szükséges dokumentumokat és a csoporttagok adatait is. A konvergencia régiók intézményei esetében kísérő oktatónak is lehetősége van pályázni hallgatói csoportos tanulmányút kíséretére, oktatói rövid tanulmányút keretében. Az ehhez kapcsolódó pályázati felhívás elérhető az Oktatóknak menüpont alatt.


Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai a következőek:

 • Tanulmányi átlag (számtani átlag: SUM jegy/jegyek száma)
 • Tudományos tevékenység (publikáció, tanulmányi verseny, konferencián való részvétel előadóként, egyéb tudományos tevékenység)
 • Munkaterv

Előnyt élveznek azok,

 • akiknek pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba, kreditelismeréssel jár,
 • akik OTDK 1-3. helyezettek és különdíjasok,
 • műszaki- és természettudományi területen tanulnak,
 • melyek pályázatának szakmai tartalma szorosan kapcsolódik a résztvevők hazai tanulmányaihoz, konkrét tanegységhez/tanegységekhez,
 • melyek tanulmányútját a küldő intézmény szervezi.

  A Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.

Fontos!

 • Minden pályázattípus esetén a döntést a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság (CHÖB) hozza meg. A bizottság döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.
 • A pályázat elektronikusan történik, ugyanakkor nyertes pályázat esetén a beszámolóval együtt az eredeti dokumentumokat is be kell nyújtani.
 • A különböző pályázattípusokhoz tartozó, a honlapon megtalálható ösztöndíj kategóriák tájékoztató jellegűek. Az elnyert ösztöndíj összegéről a pályázók elektronikus értesítést kapnak.
 • Nem magyar állampolgárok az állampolgárságot adó országba nem nyújthatnak be pályázatot.
 • A pályázatok értékelése és a bírálat eredménye 2013. július elején várható.

 


Ikonsáv

További információ

Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

E-mail

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

SZAKMAI
GYAKORLAT

Szakmai gyakorlat hallgatóknak

Mi a szakmai gyakorlat célja?

A külföldi cégnél, fogadó szervezetnél eltöltött időszak után a hallgató olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, mely jelentős előnyt biztosít számára a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.


Mennyi időre szól a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlat minimum 4, maximum 21 hétre szól.

Hova és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi céghez, illetve intézményhez (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása is előnyös lehet.


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója,

 • a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik*, 
 • az adott szakon már elvégzett két félévet (MA/MSc és PhD hallgatók esetén nem feltétel), 
 • a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • fel tudja mutatni az általa választott intézmény/szervezet fogadólevelét,
 • küldő intézménye támogatja pályázatát,
 • vállalja, hogy hazaérkezését követően határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint hazaérkezés után szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás). (a formanyomtatvány csatolmányként az oldal alján található)

* Abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően (illetve AIESEC szakmai gyakorlat esetén egyéni elbírálás alapján) a nyertes pályázó havi 150 000 Ft - 220 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.


Hol lehet pályázni?

A pályázatokat kizárólag elektronikusan, 2013. február 11-től március 10-ig lehet benyújtani. A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTS IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Mit tartalmaz a pályázati anyag?

 • Online Adatlap
 • Munkaterv
 • Fogadólevél a szakmai gyakorlatról (a formanyomtatvány csatolmányként az oldal alján található)
 • Szakmai gyakorlathoz kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
 • Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó félév Súlyozott féléves átlagáról
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum
 • OTDK helyezés esetén igazolás

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai a következőek:

 • Súlyozott féléves átlag
 • Tudományos tevékenység
 • Munkaterv

Előnyt élveznek azok,

 • akiknek külföldi szakmai gyakorlatát küldő intézménye hazai kötelező szakmai gyakorlatként beszámítja,
 • akik OTDK helyezettek,
 • akik műszaki- és természettudományi területen tanulnak,
 • akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár,
 • akik vállalják, hogy tevékenységükről színes élménybeszámolót készítenek, blogot írnak, vagy hazaérkezésüket követően előadást tartanak.

A Balassi Intézetben működő Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.


Ikonsáv

További információ

Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

E-mail

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

FÉLÉVES
RÉSZKÉPZÉS

Féléves részképzés hallgatóknak

Mi a féléves részképzés célja?

A féléves részképzés célja, hogy a hallgató egy trimesztert, vagy szemesztert töltsön valamely külföldi felsőoktatási intézménynél tanulmányok folytatása céljából és olyan tapasztalatokkal, készségekkel gazdagodva térjen haza, melyek hozzájárulnak szakmai fejlődéséhez.


Mennyi időre szól a pályázat?

A féléves részképzés minimum 12, maximum 26 hétre szól.

Hova és milyen tevékenységre lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe lehet pályázni (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.), melyet a hallgató küldő intézménye jóváhagyott. Érdemes kihasználni a küldő intézmény már meglévő együttműködési megállapodásait, de az új kapcsolatok kialakítása is előnyös lehet.


Ki pályázhat?

Bármely akkreditált magyarországi felsőoktatási intézmény hallgatója,

 • aki a pályázott tevékenységhez kapcsolódó szakon aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik*,
 • aki az adott szakon már elvégzett két félévet (MA/MSc és PhD hallgatók esetén ez nem feltétel),
 • aki a pályázott tevékenység munkanyelvén legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik,
 • aki fel tudja mutatni az általa választott intézmény/egyetem fogadólevelét,
 • akinek küldő intézménye támogatja pályázatát,
 • aki vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: Az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint hazaérkezését követően szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a fogadó intézmény igazolásait (időtartam és kreditigazolás).

* Abszolutóriumot szerzett PhD hallgatók is pályázhatnak, amennyiben a pályázat beadásához képest legfeljebb 2 évvel korábban abszolváltak.

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a külföldön tölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes pályázó havi 150 000 Ft – 220 000 Ft ösztöndíjban részesül. Az ösztöndíj más EU-s pályázati támogatással nem vonható össze.


Hol lehet pályázni?

A pályázatokat kizárólag elektronikusan, 2013. február 11-től március 10-ig lehet benyújtani. A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező.

A PÁLYÁZATI FOLYAMAT MEGKEZDÉSÉHEZ KATTINTS IDE:

BEJELENTKEZÉS A PÁLYÁZATI RENDSZERBE.


Mit tartalmaz a pályázati anyag?

 • Online Adatlap
 • Munkaterv
 • Fogadólevél a féléves részképzésről (a formanyomtatvány csatolmányként az oldal alján található)
 • Féléves részképzéshez kapcsolódó tanszéki jóváhagyás
 • Tanulmányi Osztály igazolása a két utolsó lezárt félév Súlyozott féléves átlagáról
 • Nyelvtudást igazoló dokumentum
 • OTDK helyezés esetén igazolás

Hogyan történik az ösztöndíjasok kiválasztása?

A kiválasztás szempontjai a következőek:

 • Súlyozott féléves átlag
 • Tudományos tevékenység
 • Munkaterv

Előnyt élveznek azok,

 • akiknek pályázott tevékenysége beszámítható a jelenlegi tanulmányaiba, kreditelismeréssel jár,
 • akik OTDK helyezettek,
 • akik műszaki- és természettudományi területen tanulnak,
 • akiknek pályázott tevékenysége konkrét kutatási eredménnyel, publikációval jár,
 • akik vállalják, hogy tevékenységükről színes élménybeszámolót készítenek, blogot írnak, vagy hazaérkezésüket követően előadást tartanak.

A Balassi Intézetben működő Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság a rendelkezésre álló források figyelembevételével állapítja meg az ösztöndíjasok névsorát. Egy pályázati ciklusban egy ösztöndíjtípusra minden hallgató csak egy pályázatot nyújthat be.


Ikonsáv

További információ

Gyakran Ismételt Kérdéseknél.

E-mail

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Főoldal

 • Hírek
 • Eseménybeszámolók

Pályázóknak

 • Hallgatóknak
 • Oktatóknak
 • Adminisztratív személyeknek
 • GYIK
 • Hova pályázhatok
 • Formanyomtatványok
 • Hasznos linkek
 • Fontos tudnivalók
 • Ösztöndíj-kataegóriák

Rólunk

 • Campus Hungary Program
 • Galéria
 • Események
 • Sajtószoba

Kapcsolat

 • Ösztöndíj Iroda
 • Koordinátorok