Fontos tudnivalók - Folyamatosan frissül a GYIK

Folyamatosan frissítjük a GYIK rovatot, melyben a pályázattal kapcsolatos kérdéseket gyűjtjük össze. Nagyon sok kérdés érkezik hozzánk a hallgatói jogviszony, a tanulmányi átlag és a nyelvtudás igazolásával, valamint a hazaérkezést követő beszámolók elkészítésével kapcsolatban. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, melyekről bővebben itt olvashat. 

 I. Hallgatói jogviszony

A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan célcsoportonként az alábbi feltételeknek kell teljesülniük.

1. BA/BSc hallgatók:
- minimum két lezárt félév
- a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszony
(két félév/tanév közötti időszak esetén, pl. nyári egyetem, a pályázat benyújtásakor kell aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezni)
- szakmai gyakorlat esetén a megvalósítás ideje alatt nem kötelező az aktív státusz
- az abszolutórium megszerzése után már nem lehet pályázni

2. MA/Msc hallgatók:
- nem feltétel a két lezárt félév (a pályázathoz az utolsó két lezárt félév átlagait kell megadni, amennyiben nincs még egy lezárt féléve sem az MA/Msc szakján, úgy a BA/BSc két legutolsó félévének átlagait kell megadnia)
- a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszony
(két félév/tanév közötti időszak esetén, pl. nyári egyetem, a pályázat benyújtásakor kell aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezni)
- szakmai gyakorlat esetén a megvalósítás ideje alatt nem kötelező az aktív státusz
- az abszolutórium megszerzése után már nem lehet pályázni

 3. Osztatlan képzés:
- minimum két lezárt félév
- a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszony
(két félév/tanév közötti időszak esetén, pl. nyári egyetem, a pályázat benyújtásakor kell aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezni)
- szakmai gyakorlat esetén a megvalósítás ideje alatt nem kötelező az aktív státusz
- az abszolutórium megszerzése után már nem lehet pályázni

 4. PhD hallgatók:
- nem feltétel a két lezárt félév (a pályázathoz az utolsó két lezárt félév átlagait kell megadni, amennyiben nincs még egy lezárt féléve sem a PhD képzésen, úgy az MA/MSc két legutolsó félévének átlagait kell megadnia)
- a pályázat benyújtásakor és a kiutazáskor aktív/passzív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie 
- szakmai gyakorlat esetén a megvalósítás ideje alatt nem kötelező az aktív státusz
- disszertáció megírásához kapcsolódó kutatóútra pályázhatnak doktorjelöltek is, amennyiben abszolutóriumukat  2011. március 10. után szerezték.

 

 II. Tanulmányi átlag igazolása

A tanulmányi átlag kizárólag a Tanulmányi Osztály által kiállított igazolással igazolható.

 

III. Nyelvtudás igazolása
A nyelvtudást a következő dokumentumokkal lehet igazolni: 
- államilag elismert középfokú nyelvvizsgával, min. B2-es szintű
- akkreditált nyelviskola igazolása
- amennyiben intézményében működik nyelvi lektorátus/nyelvi tanszék, szintén igazolhatja a nyelvtudást

 

 IV. Beszámoló
A Campus Hungary ösztöndíjat nyújt a hallgatóknak, hogy tervezett tevékenységüket, kutatóútjukat megvalósítsák. Az ösztöndíj összege nem feltétlenül fedez minden költséget, a pályázók maguk mérlegelik, hogy az elnyert összeg elegendő –e a megvalósításra. A beszámolásnál tehát nem az elnyert összeg felhasználásáról, hanem a tervezett tevékenység megvalósulásáról kell beszámolni.

 

Hazaérkezés után a következő dokumentumokat kell benyújtani:
1. Certificate of Completion: a dokumentumot a fogadó intézmény/cég tölti ki és aláírásával, pecsétjével hitelesíti. Ez a dokumentum igazolja, hogy a pályázott tevékenység a szerződésben megjelölt időszakban, a fogadólevélben megjelölteknek megfelelően teljesült. A dokumentum ezen kívül arról is tartalmaz információt, milyen készségeket,kompetenciákat sajátított el a pályázó kint tartózkodása alatt, illetve kreditszerzés esetén a megszerzett kreditek számáról. 
2. Szakmai beszámoló: Célja, hogy a pályázó röviden foglalja össze, konkrétan milyen a tanulmányaihoz, kutatómunkájához kapcsolódó tevékenységet folytatott az ösztöndíj ideje alatt. Nem tévesztendő tehát össze az élménybeszámolóval.

 Formai követelmények: A beszámoló formája rövid esszé (min. 3, csoportos tanulmányút esetén min. 5 oldal – Verdana; 12-es betűméret; másfeles sorköz). Kérjük, az esszé elején tüntesse fel nevét, küldő és fogadó intézményét, valamint a kint tartózkodás pontos dátumát.

Tartalom: Röviden fejtse ki miért választotta az adott intézményt, konkrétan milyen szakmai tevékenységet folytatott és azt milyen módon tudja hasznosítani további tanulmányai, kutatásai, valamint a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése során. Amennyiben konferencián adott elő, illetve a kint tartózkodása közvetlenül, vagy közvetve hozzájárult publikáció elkészültéhez, a szakmai beszámoló kiváltható a publikáció, vagy az előadás anyagának benyújtásával, amennyiben a másodközlés lehetséges. Ellenkező esetben egy három oldalas összefoglaló, illetve a tanulmány megjelenési helyének pontos feltüntetése is elegendő. A szakmai beszámolók elérhetők lesznek a Campus Hungary portálon.

A fenti két dokumentum szkennelt változatát kérjük a hazaérkezést követő 10 munkanapon belül töltsék fel az online felületre.

Postai úton a következő dokumentumokat kell eljuttatni a Campus Hungary Ösztöndíj Irodához, legkésőbb egy hónappal a hazaérkezést követően:
- Certificate of Completion eredeti, aláírt, pecséttel ellátott példánya
- Szakmai beszámoló eredeti, a pályázó által aláírt példánya


Az online pályázathoz elektronikusan feltöltött eredeti dokumentumok:
- Fogadólevél eredeti, aláírt, pecséttel ellátott példánya. Amennyiben a pályázathoz csatolt fogadólevélhez képest változás történt (pl. az időpont tekintetében), kérjük a szerződésben szereplő adatokkal megegyező, módosított fogadólevelet küldjenek.
- Küldő intézmény ajánlásának/jóváhagyásának/kreditigazolásának eredeti példánya.
- Vonatkozó tanulmányi átlagok igazolása (Tanulmányi Osztály által hitelesítve)
- Nyelvtudást igazoló dokumentum eredeti példánya, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nyelvvizsga esetén nem szükséges a hitelesített másolat)
- Hallgatói jogviszony igazolása a kint töltött időszakra vonatkozóan (kivéve szakmai gyakorlat esetében)
Amennyiben bármilyen okból a beszámolás határidejét nem tudja tartani, kérjük, jelezze az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címen.


Figyelem! Az online pályázati rendszerbe elektronikusan kell feltölteni minden dokumentumot, azonban figyelembe kell venni, hogy a nyertes pályázók beszámolójukhoz kötelesek mellékelni minden pályázati dokumentum eredeti, illetve hitelesített (kivéve a nyelvvizsga esetében) változatát!

Főoldal

 • Hírek
 • Eseménybeszámolók

Pályázóknak

 • Hallgatóknak
 • Oktatóknak
 • Adminisztratív személyeknek
 • GYIK
 • Hova pályázhatok
 • Formanyomtatványok
 • Hasznos linkek
 • Fontos tudnivalók
 • Ösztöndíj-kataegóriák

Rólunk

 • Campus Hungary Program
 • Galéria
 • Események
 • Sajtószoba

Kapcsolat

 • Ösztöndíj Iroda
 • Koordinátorok